Byggnadsarbetare

Byggbranschen är en bransch som sysselsätter många människor. Den allra vanligaste yrkeskategorin inom byggbranschen är byggnadsarbetare, det vill säga de personer som i slutändan färdigställer bostäder eller andra byggprojekt. Även olika typ av underhåll utförs ofta av byggnadsarbetare.

Byggnadsarbetare är ett ganska vitt begrepp och omfattar egentligen en rad olika yrkesgrupper, som till exempel snickare, betongarbetare, murare, plattsättare, plåtslagare, elektriker, anläggare och maskinförare med mera.

För att bli byggnadsarbetare krävs ofta någon form av utbildning. Den vanligaste utbildning för byggnadsarbetare i Sverige är byggprogrammet och elprogrammet som finns på gymnasiet.