Målare

Som målare arbetar man med målning, men även tapetsering, vid bland annat renoveringar och andra ombyggnationer samt givetvis vid nybyggnationer. MålareMåleriarbete handlar dock inte enbart om själva målandet och tapetsering utan till lika stor del om förarbete i form av tvättning, slipning och spacklande. Viss känsla för färgsättning och liknande är också bra att ha som målare då det ibland ingår i yrket att agera smakråd till kunder.Som målare är man ofta anställd av en målerifirma alternativt egenföretagare. Vill man utbilda sig till målare bör man gå bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet med måleriinriktning. Därefter arbetar man sedan två år som lärling hos ett måleriföretag. Efter detta kan man sedan genomföra ett gesällprov för att erhålla yrkesexamen.Ett annat alternativ om man vill börja arbeta inom måleri är att bli servicearbetare på ett måleriföretag och därefter arbeta som lärling.