Säkerheten när du bygger om

Varje år, månad, vecka och till och med dag inträffar det arbetsplatsolyckor på byggarbetsplatser runt om i Sverige. Olyckorna är såklart av olika storlek och dignitet. Vanligtvis handlar det om småsaker som brännskador eller skärsår. Men alltför ofta inträffar det allvarligare olyckor som leder till svåra skador och livslånga påverkan för de drabbade. Ibland leder dessa olyckor, tragiskt nog, till det allra värsta scenariot – dödsfall.En sådan allvarlig olycka inträffade för inte alltför länge sedan vid ett stort bygge lett av en av Sveriges större entreprenörsfirmor. Dödsolyckor vid byggnationer inträffar tyvärr alltför ofta. År 2014 dog 50 personer i arbetsplatsolyckor. En helt oacceptabel siffra i dagens samhälle. Det stora antalet olyckor beror till stor del på att arbetsmiljölagstiftningen inte räcker till. Arbetstempot är upptrissat till en oacceptabel nivå och många anställda är tillsvidareanställda eller kommer från bemanningsföretag. Det innebär att det i många fall är unga människor på sitt första jobb och att de varken får en tillräcklig introduktion eller informeras om risker och säkerhetstänkande. Ofta finns det också en rad underentreprenörer till huvudentreprenören. Dessa underentreprenörer anlitar ofta utländsk arbetskraft som på grund av otillräckliga språkkunskaper kan få det svårt att tillgodogöra sig arbetsplatsens bestämmelser och regler.

Använd rätt utrustning

En stor del av dessa olyckor skulle dock kunna undvikas om rätt utrustning användes och om all personal visste hur utrustningen skall skötas och manövreras. Det finns idag en rad smarta lösningar som minskar riskerna för olyckor på arbetsplatsen. En ordentlig byggnadsställning som lever upp till Arbetsmiljöverkets föreskrifter är väldigt viktigt. Moderna byggnadsställningar kommer numera med ett välutvecklat säkerhetstänk. Dessa byggnadsställningar har ett flertal fördelaktiga funktioner så som ett helt omslutande fallskydd som minskar arbetsskador och olyckor avsevärt. Samtidigt som det skyddar mot olyckor verkar det också bullerdämpande. Att skyddet omsluter hela byggnadsställningen bidrar också till att arbetsmiljön blir oberoende av väder och vind och möjliggör kontroll av klimatet inuti ställningarna, vilket i sin tur leder till energibesparingar.Hjälmar och ordentliga verktygsbälten utan lösa remmar som kan riskera att släppa verktygen ifrån sig på en hög höjd, är också väldigt viktigt. Tänk på att allt blir farligare och mer riskfyllt när man arbetar på en högre höjd.