Tips vid vattenskada

Den som någon gång har haft en vattenskada i sitt hus vet hur stora skador en vattenläcka kan ställa till med och hur lång tid och hur besvärligt det är att åtgärda skadan.Översvämning De flesta vattenskador kan dock förebyggas effektivt genom att man har förståelse för vad det är som vanligen orsakar dessa skador och hur man med ganska enkla åtgärder kan förhindra att de uppstår. De allra flesta fallen av vattenskador inträffar i fritidshus och beror på att man inte stängt av vattnet, men det kan uppstå andra problem också.Är man villaägare kan det också uppstå akuta problem i samband med häftiga regn och påföljande översvämningar. Ett exempel som anförs är att det uppstår baktryck i avloppsledningar; det vill säga, avloppsvattnet trycks tillbaka in i huset. Den viktigaste åtgärden är att så långt som möjligt förhindra att skadan sprider sig i huset. Avloppsvatten på grund av baktryck kommer i först hand in i källaren och de lägre delarna av en fastighet.De åtgärder som framför allt rekommenderas är:

  1. Slå av strömmen eftersom vattnet kan bli strömförande.
  2. Stoppa inträngande vatten i brunnar genom att stoppa filtar och tyngder i brunnshålet.
  3. Flytta lättflytande föremål till områden som ligger minst 10 centimeter högre än golvbrunnen, för att minska risken att de täpper igen brunnsmynningen.
  4. Pumpa ut vattnet så snart det är möjligt.

Det kan alltså finnas anledningen för en villaägare i områden med risk för översvämningar att se till att det finns ett pumpverktyg hemma. En dränkbar pump i ett tåligt material blir ett effektivt redskap för att bli av med stora vattenvolymer på kort tid. En investering som detta kan mycket väl komma att bli ett av de bättre affärerna man gjort i sitt liv, om det lyckas förhindra svåra skador som annars hade uppstått. Det är heller inte bara de ekonomiska aspekterna som är viktiga i sammanhanget. Uppstår vattenskador eller liknande problem av stor magnitud så är det stora delar av hemmet som ej kommer vara i bruk under en ganska långt tid framöver, något som självfallet är väldigt trassligt. Det är heller inte roligt att behöva börja tjafsa med försäkringsbolag och liknande helt i onödan om det nu är så att man vet med sig att man egentligen kunnat förebygga en allvarlig incident helt på egen hand.Behöver du fler tips och råd i detta utsatta läge kan vi rekommendera denna sida, här kan du få många tips på vad du bör tänka på om du äger eller förvaltar ett hus. Om vattenmängden är stor och tilltagande är det till exempel viktigt att du inte bara hindrar inflödet utan också pumpar ut det som finns för att förebygga skador. Efter att allt vatten är ute så gäller det att ställa in avfuktare som torkar ur ordentligt. Beroende på hur mycket och hur länge vattnet varit inne så kan det ta olika lång tid innan det är torrt nog att påbörja renovering av vattenskadan.