Byta tak på huset

Att byta ut taket är inte ett litet projekt, men kan vara något man kommer att behöva tackla. Hustak håller olika länge beroende på vilket material som använts och hur gediget underhållet har varit. När det väl kommer till skott att byta taket gäller det att gå rätt till väga.Första beslutet är ju om man ska lägga nytt tak av samma sort eller inte. Många har bytt från äldre sorters tak till mer moderna för att de är mer underhållsfria eller har någon annan fördel. Det viktiga i detta skede är att tänka på takets slutgiltiga vikt. Att lägga ett lättare tak går alltid bra, men lägger man ett tyngre kan det innebära problem för takkonstruktionen. I detta fall behöver man ta kontakt med någon som kan inspektera taket och säga om det håller för det taket man väljer. Belastningen kommer även behöva räkna in eventuell snöfall.Nästa fråga man måste ta ställning till är om man ska lägga taket själv eller överlåta det till en professionell. I vissa fall är ju detta inte riktigt ett beslut man kan ta om man väljer ett sorts tak som kräver viss kunskap eller expertis. Tak som många väljer att lägga själv inkluderar papp, tegel och plåt. Plåttak kommer dock i olika varianter, men den mest vanliga sorten går bra att lägga själv.Har man nu valt ett nytt sorts tak är det viktigt att läsa på sig hur man underhåller det på rätt sätt. Olika material behöver olika åtgärder och skillnader i utformning betyder även att eventuella problemområden där man måste vara extra noga kan vara väldigt annorlunda. Ett nytt tak behöver i regel inte något underhåll och man behöver egentligen bara göra väldigt överskådliga inspektioner en gång om året de första åren. Ju äldre taket blir desto mer kommer man behöva tänka på mer regelbundna inspektioner och riktigt underhållsarbete.I samband med att man byter taket bör man även ta sig en titt på undertaket. Missar man att även det måste läggas om kan det bli både dyrt och tidskrävande. Ibland är det dock bara delar av innertaket som måste läggas om, men det är värt att noga inspektera helheten.Tillsammans med taket kommer även detaljer som skorstenen, hängrännorna och vindskivor. Om taket är så pass långt gånget att det är dags att byta kan desamma gälla alla dessa detaljer. Se därför till att leverantören av tak även har alla sådana detaljer.Garantin på ett tak är i regel tio år. Men det är inte alla som faktiskt ger den garantin. Att försäkra sig om att takläggaren faktiskt lämnar en tio års garanti på taket, antingen bara materialet om man lägger det själv eller tak och arbetet om takläggaren utför arbetet, är något alla borde göra.