Hjälp vid demolering rivning eller sanering

Att riva ett hus eller del av en byggnad är inte bara att göra. Särskilt inte om det är äldre hus som kan innehålla giftiga ämnen i exempelvis isolering eller takpannor.

Bor du i Stockholm och behöver hjälp med det här, är Miramix företaget du bör anlita. De kan ta hand om mögel, PCB, ohyra eller asbest du vill sanera bort från ditt hus.

Ta ett steg i taget

Eftersom det kan finnas en del miljöfarligt avfall i vissa hus, är det viktigt att rivningen eller demoleringen följer en tydlig process. En del av materialet som vi byggde med förr vet man nu att är direkt skadligt. Andra material är inte skadliga så länge de inte vidrörs eller skadas. Med tanke på det här är det alltså viktigt att riva korrekt.

För att det ska gå så smidigt som möjligt är det bra att ha koll på vad det är du ska riva eller sanera. På så vis kan du nämligen få en uppfattning kring hur lång tid det kommer att ta, vilket avfall som ska vart och vilka skyddsåtgärder du måste vidta. Kom också ihåg att begära en offert från företaget du anlitar så du vet vad kostnaderna landar på.