Underhålla fasaden

Fasaden är som vilken annan del av huset som helst; för att det ska hålla så länge som möjligt och även se bra ut, gäller det att inte försumma underhållsarbetet. Detta arbete måste dock så klart anpassas efter den typ av fasad huset har.I de allra flesta fall kan man göra mycket på egen hand, bara man är lite händig och har rätt information. Större ingrepp kan dock vara bra att överlämna till experter om man inte vill riskera en dyr ombyggnad eller reparation.

Träfasader

Träfasaden är nog den vanligaste över hela Sverige, men samtidigt den som kräver mest underhåll. Att måla huset är ju alla förberedd att göra med jämna mellanrum. Vanligtvis håller husfärgen mellan 10-15 år men det kan variera mer beroende på faktorer som var i landet man bor och vilket typ av husfärg man använder.Man kommer också behöva tvätta fasaden, ta bort eventuell mögel eller alger som kan börja växa där, och även inspektera träet efter röta och då även byta ut angripna plankor.

Tegelfasader

En tegelfasad är träfasaden nästan exakta motsats när det kommer till underhåll. Det enda man egentligen behöver göra med en tegelfasad är att tvätta den och någon gång fylla på med murbruk kring teglet om det börjar falla bort.Den största risken för skador kommer nog från frostsprängningar, där vatten letar sig in i teglet, fryser och där med expanderar och orsakar skador, men inte ens det är något större risk för tegelfasader. Om det händer att en eller flera tegelstenar blir skadade kan man faktiskt byta ut den själv.

Putsade fasader

Putsade fasader är populära då de i regel håller väldigt länge och inte kostar mycket att måla om. Den vanliga underhållsarbetet på en putsad fasad är egentligen inte mycket mer än att hålla den ren, precis som med en tegelfasad.Men om man får en skada på en sådan fasad kan det vara dyrt att fixa då man egentligen bör göra om hela den sidan av huset. Mindre sprickor går att reparera på egen hand, men att bygga om en hel sida på huset ska absolut göras av en yrkeskunnig.