Byggbranschen och miljöpåverkan

Miljöns vikt i samhället idag är större än någonsin. Sedan många år tillbaka har det förts statistik över olika branschers miljöpåverkan. Byggbranschen har varit en av de som hamnat i rampljuset mer än en gång sedan dess. Och många gånger har det inte varit av bra anledningar.Tidigare i år visade statistiken att de negativa påverkningarna på miljön har ökat i byggbranschen. Faktorer som belystes var del utsläpp av växthusgaser, men även energianvändningen. Och när experter tittar på målet att ha en klimatneutral bransch år 2045 känns det svårt att uppnå utan stora åtgärder och förändringar.En faktor som tagits upp mer än en gång är frågan om materialval. Och det finns mycket att säga om detta, både för små och stora företag i byggbranschen idag. Att kunna välja hållbara material i större utsträckning är dock inte alltid den enklaste nöten att knäcka, men något som större fokus måste läggas på.Uppvärmning av byggnader är också en stor fråga, och många fokuserar på just fjärrvärme och utsläppen som sker på grund av denna metod. Och detta är något som just måste tänkas på redan vid planeringen av byggnader för att lösningen ska finnas på plats när värmen ska så att säga kopplas in.I många fall är det branschen som måste se till att självreglera sig och ta sitt ansvar. Men om de inte själv kan börja få branschen att gå i rätt riktning kan staten behöva kliva in i något avseende. Detta kan handla om allt från finansiering av forskning till rent administrativa aspekter.Utan stora förändringar är det svårt att se att vi kan nå målet som satts upp för en klimatneutral bransch. En hel del debatter och förslag pågår för att ta fram förslag som kan se till att vi åtminstone börjar sänka byggbranschens miljöpåverkan åren som kommer.