Viktigt med korrekt tätskikt i badrum

I Sverige godkänns tätskiktssystem av byggkeramikrådet utefter boverkets regler. För att systemen skall resultera i den tänkta prestandan så är det viktigt att man använder sig av komponenter från samma system och följer anvisningarna noga. I ett system ingår vanligtvis tätskiktsfolie samt eventuella fäst och fogmassor som skall användas.

Viktigt med torrt underlag

Innan man installerar tätskiktet och lägger plattor så är det mycket viktigt att man är säker på att underlaget inte har relativ fuktighet på 85% eller högre. Problemutrymmen kan till exempel vara källare där grunden inte är tillräckligt torr. Även äldre hus kan ha problem med för hög relativ fuktighet i underlaget.

Få tätskikt lever upp till förväntningarna

Varje år sker det runt 100 000 fuktskador i Sverige. Försäkringsbolagen är därför väldigt investerade i en förbättring av tätskikten. Länsförsäkringar har därför de senaste åren genomfört egna tester av olika system. Tyvärr passerade senaste året endast 6 system och vanligast är att fukt tränger igenom runt rör och avlopp.