Arbeta som arbetsmiljöombud

I Sverige så har vi en lagstiftning om arbetsmiljön som gör att det är arbetsgivaren som ansvarar för denna och ser till att man tillsammans med sina anställda ser till att man skapar en bra arbetsmiljö. Den som representerar de anställda är den som blir vald att arbeta som arbetsmiljöombud. Det är den personen som för arbetstagarnas talan när det gäller företagets arbetsmiljö.Beroende på storleken på arbetsplatsen så kan det finnas ett huvudskyddsombud som har ett övergripande ansvar för flera arbetsmiljöombud som har hand om olika områden inom företaget. Vanligtvis så är det fackföreningen som väljer dessa ombud men det går att de anställda själva väljer vem de vill ska representerar deras röst angående arbetsmiljön. Som arbetsmiljöombud så har du rätt till relevant utbildning men också vara med exempelvis om nya lokaler ska planeras.Om de anställda vill att det exempelvis vill att det ska köpas in en hjärtstartare till företaget så ska ombudet ta detta med företagsledning innan och dessa ska godkänna innan köpet kan genomföras. Det kan finnas fördel att ta en titt på utbudet så man har något konkret att komma med. Du kan som ombud också begära att arbetsgivaren genomför de åtgärder som behövs för att arbetsmiljön ska förbättras på ett företag. Det kan vara som exemplet om en hjärtstartare men likaväl om mer belysning i vissa kontorsdelar eller förbättrad luftkvalité.Det kan också vara om det gäller inhyrd arbetskraft på arbetsplatsen som arbetsmiljöombudet har rätt att agera om något inte följer den arbetsmiljölag som är stiftad. Om arbetsgivaren inte följer den arbetstidslag som är upprättad så har man som ombud rätt att agera om inte det är så att arbetstidslagen är ersatt av något kollektivavtals regler om arbetstid. Som arbetsmiljöombud så har man en viktig uppgift och det gäller att man vet vad som gäller och hur man ska agera, därför är det viktigt att man får gå utbildning.