Energiförbrukningen i huset

I ett samhälle där vi blir allt med medveten om den energi vi förbrukar, hur detta påverkar omgivningen och vår personliga kostnad därtill, blir det allt vanligare att granska hur energiförbrukningen i ett hus egentligen ser ut och vad man kan göra för att förbättra denna.En aspekt av detta är det faktum att det 2006 lagstiftades att en byggnad måste genomföra en energideklaration var tionde år. Denna lag kom till för att främja effektiv energianvändning och skapa goda inomhusmiljöer i svenska hem och arbetsplatser.Men att kartlägga energiförbrukningen av ett hem är inte en enkel sak. Många faktorer spelar en roll i detta, allt från själva utformningen av huset och dess geografiska läge till hur egentligen energin nyttjas där är viktiga faktorer.Alla som är medveten om skillnaderna mellan Sveriges nordligaste och sydligaste punkter kan nog lätt förstå att energikonsumtionen ser olika ut beroende på var i landet ett hus står. Men även något så mycket mindre som var på tomten huset är placerat kan spela en roll.Värmekällan som används är också en viktig faktor i ett hem. Men desamma kan även sägas om antalet personer som bor i huset och vilka vanor de har. Många gånger måste man förlita sig på statistik och runda beräkningar för att få fram något pålitligt resultat, men det är som sagt inte lätt att vara exakt.Tittar man bara på elräkningen kommer man kunna dela upp energiförbrukningen mellan hushållselen (det som används till saker som belysning, disk, tvätt, hemelektronik med mera) och det som går till uppvärmning och varmvatten. Ett hushåll som använder väldigt många elapparater kommer naturligtvis ha en högre förbrukning i de flesta fall. Men den exakta användningen av dessa artiklar får i det långa loppet en större betydelse än bara det faktum att de finns där.