Planera renoveringen

Renovering tar många former. Somliga är över på bara ett par timmars arbete medan andra projekt tar veckor eller månader att slutföra. När man ska tackla en renovering är det bäst att alltid börja med planeringen.Ju större ett projekt är desto viktigare blir planeringen. Alla moment som ingår måste tas i åtanke. Mer omfattade projekt, som att totalrenovera ett rum, inkluderar också många steg som kan göras i mer än en ordning. Då är det viktigt att ta fram en plan för vilken den bästa ordningen är. Det kommer alltid finnas moment som är beroende av att andra är avklarade. Och gör man dem i fel ordning kan det kosta både tid och pengar.Se också till att ta noggranna mått på allt som ingår i renoveringen. Kan man ta sig tiden att exempelvis göra en 3D-skiss av rummet och mata in alla siffror där kan man ofta spara tid om något måste förändras eller justeras i planeringen efteråt.Kom även ihåg att göra en ordentlig budget för renoveringen. Större projekt betyder ofta en hel del inköp och vet man inte hur mycket renoveringen kommer att kosta innan man ger sig ut och köper material kan man få en otrevlig överraskning i slutändan. Tänk på att om hantverkare måste anlitas kan priset stiga ganska snabbt.