Säkerheten på bygget

Under ett husbygge krävs stor säkerhet för arbetarna. Som villaägare kan du lämna över ansvaret till totalentreprenören eller en kontrollansvarig. Som arbetsledare på bygget har du betydligt större ansvar för att bygget och arbetet går säkert till.

Första hjälpen

Det ska alltid finns flera personer på bygget som kan ge första hjälpen. Helst ska hela teamet kunna HLR, men det kan vara svårt om du tar in diverse underleverantörer för att hjälpa till med olika delar. Huvudsaken är att ditt team vet vad de ska göra om någon behöver hjälp. Via HLR-Hjälpen kan hela arbetslaget gå en endagskurs för att lära hjärt- och lungräddning samt luftvägsstopp. Det ska också finnas brandsläckare på platsen samt en ögondusch. Under ett bygge handskas ni ibland med kemikalier och damm där kontakt med ögonen kan innebära fara för synen. Det är viktigt att informationen når ut till alla på arbetsplatsen om var hjälp finns på bygget.

Byggställningar

Det tillkommer genast många regler när en byggställning ska användas. De som ska arbeta på ställningen behöver utbildning i hur man arbetar på höga höjder och tak. Det ska finnas säkerhetsselar och anordningar som säkerställer att arbetarna inte kan ramla till marken. Det är kostsamt att skötta alla säkerhetsåtgärder men om olyckan är framme och säkerheten inte har följts, kommer företaget att hamna i dålig dagar och riskerar dryga böter. Hos Arbetsmiljöverket finns en broschyr med mer information om deras krav kring byggnadsställningar. Det är viktigt att man följer de regler som är uppsatta oavsett vad som byggs. Arbete på hög höjd kan vara riskabelt och är extra viktigt att allt blir som det ska.

Utrustning

Snickare, elektriker, murare, vvs-specialister och så vidare. På ett bygge figurerar många olika yrkespersoner och alla behöver ha anpassad och korrekt utrustning för att vara säkra på arbetsplatsen samt kunna utföra sitt arbete effektivt. Det innebär ofta stålhätta i skor, slittåliga kläder med god förvaring, hårdhjälm som ska bäras under hela arbetsdagen där området kräver det samt verktyg som är hela och funktionsdugliga. En dålig såg kan förstöra en hel arbetsdag för snickaren på samma sätt som elektrikern kan få en stöt om hans verktyg inte fungerar som de ska. Se till att hela arbetslaget har verktyg och kläder som är hela, större inköp för att ersätta verktyg kan kännas dyrt men billigt i jämförelse med skador och tappad arbetskraft!