Förbättra husets yttre

Det brukar ju sägas att man bara har en chans att göra ett första intryck. För huset är detta helt klart det yttre. En snygg inredning inomhus kan kanske balansera ut ett mindre bra första intryck, men det kan sällan rädda det helt och hållet. Här tittar vi på vad man kan göra med det yttre för att skapa ett bättre första intryck hos besökare.

Träfasad

En träfasad kräver mer underhåll än någon annan typ, men det är också den fasaden som kan varieras mest vad gäller utseendet. Det första som gör ett dåligt intryck är färgen. Visst finns det vissa färgval som är bättre än andra, men kulören eller nyansen är inte en lika stor fråga som själva kvaliteten När färgen tydligt bleknat eller börja flagna är det dags att måla om huset. Se bara till att vara noga med förarbetet så håller nästa ommålning så länge som möjligt.När man dock börjar skrapa fasaden är det tillfälle att kolla så att inte träet blivit angripen av skadedjur eller börjat ruttna. Hittar man tecken på detta ska alla påverkade brädor slitas ned och nya måste sättas upp. När man byter fasaden på detta vis kan man också behöva ta bort hussiffrorna. Glöm inte bort att sätta upp dem igen eller köp nya.

Putsad fasad

En putsad fasad har i regel riktigt bra livslängd. Den kräver heller inte mycket underhåll förutom rengöring. Ser man bara till att tvätta fasaden regelbundet kan man ofta hålla den riktigt snygg. Risken finns dock alltid för sprickor, och medan det ofta går att reparera dessa kan det lätt synas på färgen var dessa reparationer har gjorts. Ett alternativ är då att måla ovanpå putsen i samma veva. Stora skador kan dock vara mer besvärliga och har man otur kan det betyda att en hel sida av huset måste putsas om.

Tegelfasad

En tegelfasad är troligtvis den som kräver minst underhåll av alla och löper därmed även minst risk att börja se sliten och sjabbig ut. Precis som med putsad fasad räcker det ofta med att tvätta den för att den ska se som ny ut. Det finns dock alltid saker och ting som kan skada individuella tegelstenar, som exempelvis frostsprängningar. Sker detta går det alltid att ta bort och byta ut det skadade teglet med nytt.